A+ A A-

230116 SABTU HALUAN MENTERI PENDIDIKAN

Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


SAYA amat berbesar hati kerana dapat bersama dan di antara awda pagi ini. Sebagai barisan hadapan sistem pendidikan kita, awda dan rakan-rakan guru awda memainkan peranan yang sangat signifikan dan penting bagi anak-anak muda kita. Klip video yang kita saksikan adalah satu gambaran ringkas mengenai transparensi di sekolah-sekolah dan bilik darjah di seluruh Brunei.


Video tersebut menyeru kita untuk memikirkan tentang peranan kita sebagai pendidik, terutamanya untuk meningkatkan kesan yang kita buat pada anak-anak kita di sekolah. Selepas ibu bapa mereka, mula-mula kanak-kanak akan belajar daripada awda, guru sekolah rendah mereka. Kemudian, sebagai seorang guru menengah, awda akan membimbing mereka melalui satu lagi peralihan penting; remaja. Oleh kerana mereka menjadi muda dewasa, pembelajaran melalui tingkatan keenam dan prauniversiti, awda akan terus mendengar masalah mereka, menjawab soalan-soalan mereka dan pada masa yang sama mengajar mereka tentang pengetahuan dan kemahiran baharu.


Sebagai guru, kita tidak hanya mengajar pelajar-pelajar bahkan juga membantu untuk membentuk mereka menjadi warganegara yang bertanggungjawab di negara ini.


Saya ingin memuji segala usaha dan kerja kuat yang telah menyumbang kepada generasi muda Brunei Darussalam ini sepanjang 2015.


Di sini, pagi ini, sekali lagi kita, Kalendar Sekolah Tahunan 2016 di dalam dewan ini. Saya berharap ia masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baharu dan semoga Allah memberkati awda dengan kesihatan dan kebijaksanaan supaya mencapai kejayaan dalam semua usaha dan memberi inspirasi kepada anak-anak muda kita.


Forum hari ini adalah siri Forum Pendidikan Kebangsaan Kelima (atau NEF) sejak November 2014. Forum ini memberikan kita platform untuk bertemu, mengatur, berbincang, merancang dan menyelaraskan perjalanan kita ke arah meningkatkan pencapaian anak-anak kita.


Secara ringkas, mari kita mengingatkan diri kita apa yang telah dicapai melalui pelbagai siri daripada NEFs ini :


NEF 1 membawa kepada penyusunan semula dan mengatur Jabatan Sekolah-Sekolah dengan fokus utama yang membawa pembentukan kluster dan penciptaan lima bidang tumpuan.


NEF 2 pada Januari 2015 memperlihatkan penubuhan pemimpin sekolah autonomi kepada tiga bidang Kurikulum; Penilaian dan Sumber Pengajaran & Pembelajaran.


Forum Pendidikan Kebangsaan Ke-3 dalam bulan Mei 2015 menyaksikan perjanjian awda mengenai definisi kualiti pengajaran dan bagaimana untuk menyelesaikan cabaran-cabaran terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran mengikut kemampuan awda.


Memetik kata Presiden Suruhanjaya Eropah tentang pendidikan, 'Pendidikan berkualiti merupakan sinequanone kepada budaya pembelajaran yang berkualiti. Dan meningkatkan kualiti pengajaran bukanlah magik dan ia memerlukan perubahan budaya'.


Dan NEF 4 membawa kepada Standard Kepimpinan Sekolah Brunei Darussalam (BDSLS). Dibangunkan oleh pemimpin rakan-rakan sekolah, ia bertujuan untuk menjamin kualiti tinggi kepimpinan sekolah secara konsisten yang diperlukan untuk mencapai Wawasan 2035, iaitu sebuah negara yang berpendidikan tinggi dan orang-orang yang mahir, jangkaan standard yang ditetapkan oleh pemimpin sekolah.


BDSLS akan memberi peluang kepada pemimpin sekolah untuk berkembang dan bertambah baik, dan mengukuhkan latihan, pembangunan dan bercita-cita untuk pengekrutan pemimpin sekolah.


Hari ini, Forum Pendidikan Kebangsaan Ke-5, harapan kita adalah lebih tinggi, komitmen kita adalah lebih besar dan tahap momentum kita telah dibangkitkan.


Walau bagaimanapun, saya tertarik dengan rutin biasa yang berlaku di sekeliling di sekolah-sekolah kita pada hari ini. Tiada faedah yang boleh dilihat dan sesungguhnya saya takut belum pun lama kita bercakap tentang momentum itu, ia akan hilang jika awda kembali ke masa lalu atau berbalik kepada sesuatu yang normal. Tetapi setelah dilihat, selepas berbincang dengan beberapa guru besar, bahawa apa yang kita lihat seperti yang kita lihat di sekitar sekolah hanya permukaan. Di bawah adalah penentuan yang mantap untuk meningkatkan pencapaian ke tahap yang lebih tinggi. Kami akan menyokong awda dalam usaha awda.


Memegang jawatan sebagai Menteri Pendidikan sejak 22 Oktober, 85 hari pertama telah menjadi pembelajaran kepada saya dan jika saya boleh berkata demikian bagi pihak Timbalan Menteri. Tetapi saya telah memberi jaminan bahawa kita tidak berjalan sendirian. Awda semua di dalam bilik ini, sekolah-sekolah dan jabatan-jabatan lain di Kementerian Pendidikan akan sama-sama bersedia untuk mencapai matlamat kita.


Akuan kejayaan


Perjalanan Kementerian Pendidikan pada tahun lepas sangat menarik dan mencabar dan pada masa yang sama, kita melihat kemunculan semangat berpasukan tinggi - antara sekolah, ibu bapa dan kementerian. Saya percaya membawa kepada peningkatan dalam keputusan PSR 2015.


Alhamdulillah, syabas kepada semua terutama kepada 28 buah sekolah yang telah memenuhi dan melebihi sasaran negara 74 peratus. Saya juga mengiktiraf kerja keras yang dibuat oleh 25 buah sekolah yang naik semula dari status merah dan kuning.


Terima kasih dan penghargaan kepada semua guru-guru, pemimpin sekolah, enam ketua kluster, Bahasa Inggeris, Matematik dan guru Sains G30+ kita ditambah sumbangan pasukan Penggerak pada tahun yang lalu. Sekolah masih berusaha ke arah sasaran yang memerlukan semangat ketekunan. Sentiasa ada ruang untuk renungan dan belajar dari orang lain.


Saya sedar perjalanan untuk mencapai apa yang telah dicapai adalah tidak mudah. Sasaran negara telah ditetapkan dan inisiatif telah dilaksanakan. Dengan sasaran yang diamanahkan kepada kita, ia adalah kekal penting bagi kami untuk menerima sebarang perubahan.


Mengimbas kembali tahun 2015, kita katakan ia adalah tahun yang berjalan lancar dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Dan kerana itu, ia dibina untuk memikirkan beberapa perkara pembelajaran daripada pengalaman tahun lepas.

 

Perjalanan Kita ... 2015


Dalam usaha ke arah matlamat PSR untuk tahun 2017, seperti yang dinyatakan sebelumnya lima bidang utama telah diperkenalkan pada awal 2015 inisiatif yang dirumuskan untuk mencapai peristiwa penting utama.


Pencapaian yang kita capai pada tahun lepas dalam bentuk pembentukan kluster, autonomi, penetapan sasaran progresif pada 74 peratus bagi tahun 2015, KPI hadir sekolah, iNEIS, Guru Penilaian Prestasi dan Standard Kepimpinan Sekolah Brunei Darussalam serta penglibatan pihak luar yang berkepentingan dalam pendidikan, adalah di antara penanda banyak untuk meningkatkan prestasi pelajar kita dalam PSR.


Semua orang mahu perubahan berlaku untuk kita bergerak ke hadapan, saya percaya semua orang juga mengambil mata pembelajaran yang banyak di sepanjang jalan.


Seperti yang kita memulakan pada Tahun Baharu 2016, kita kekal setia kepada komitmen kita untuk meningkatkan prestasi pelajar, pengajaran dan pembelajaran kekal menjadi keutamaan pada tahun ini.


Pada tahun 2016, kita meneruskan sasaran PSR 2017, Pendidikan Sekolah Rendah kita kini mempunyai :


• Sasaran kebangsaan yang disemak semula bagi PSR 2016 ditetapkan pada 79 peratus pencapaian dalam Gred 'A' ke 'C'.


• Untuk merealisasikan matlamat ini, kita perlu meneruskan 36 inisiatif di sekolah rendah dari tahun lepas dan


• Memastikan tumpuan terhadap 32 sekolah-sekolah merah dan kuning yang dikenal pasti.


• Ini kekal sebagai keutamaan kita dalam Inisiatif Pendidikan Rendah, iaitu PEI


• Tahun ini kita akan menambah satu pengembaraan yang baharu untuk perjalanan menarik kita. Kami menjemput rakan-rakan menengah untuk menyertai dalam memeriahkan perjalanan bagi Inisiatif Pendidikan Menengah, iaitu SEI.


• Oleh itu, untuk sekolah menengah, sasaran negara telah ditetapkan sebanyak 60 peratus pencapaian sekurang-kurangnya 5 'O' Level kredit pada 2017. Memandangkan pencapaian mendatar dalam lima tahun yang lepas, ini mungkin kelihatan sebagai satu cabaran besar bagi sesetengah orang.


• Dan untuk mencapai matlamat ini, saya percaya apa yang penting ialah penyediaan dan penggunaan strategi yang betul untuk merealisasikan matlamat ini.


Dan untuk merealisasikan sasaran, adalah penting bagi kita untuk memulakan sokongan dan membantu anak-anak kita seawal yang mungkin. Tahun ini kami memperkenalkan Literasi Negara dan Piawaian Numerasi. Piawaian ini akan membantu kita untuk mengenal pasti tahap pelajar terhadap penguasaan seawal Tahun 1. Dengan itu membolehkan kita campur tangan supaya pelajar memenuhi jangkaan setiap peringkat dan membolehkan mereka berjalan lancar.


Dalam hal ini, saya ingin menyeru kepada pemimpin sekolah rendah dan menengah untuk penglibatan yang lebih besar dalam memastikan peralihan padu utama untuk pelajar sekolah menengah dan keberkesanan pelaksanaan strategi kita. Forum hari ini saya harap akan memberikan kita platform tersebut.


Sementara penekanan kita terus fokus kepada mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran, saya ingin menyeru kepada pemimpin sekolah kita agar mendalami dan melebihi kurikulum. Pemimpin sekolah perlu mengambil kira aspek yang lebih luas kehidupan sekolah kanak- kanak.


Lawatan saya ke sekolah baru-baru ini menguatkan kepercayaan saya bagaimana pemimpin sekolah boleh memberi kesan kepada sikap keseluruhan dan prestasi penduduk sekolah. Pemimpin sekolah yang minatnya meliputi di luar bilik darjah kepada persekitaran sekolah, kebajikan dan kemudahan sering meraih komitmen yang lebih tinggi untuk prestasi yang lebih baik.


Kita ditadbir untuk menghadapi cabaran sepanjang perjalanan kita, seperti sebuah keluarga besar, kita mesti mengekalkan rasa keterbukaan untuk mendengar dan didengar supaya isu-isu boleh diselesaikan secara baik. Kita mesti terus mempercayai antara satu sama lain dan belajar bersama-sama seperti kita berjalan bersama-sama dan kekal sebagai satu keluarga MOE.


Cabaran yang dihadapi dan bakal dihadapi dalam perjalanan untuk meningkatkan kualiti pendidikan tidak hanya unik kepada sekolah di Brunei. Kita telah belajar dari Laporan McKinsey & Company bahawa reformasi pendidikan adalah agenda utama hampir setiap negara di dunia hari ini termasuk Singapura, Hong Kong dan Jordan.


Sistem pendidikan di negara-negara tersebut telah memperkenalkan pelbagai cara untuk memperbaiki sistem sekolah mereka dan pengalaman mereka menunjukkan bahawa perubahan tersebut tidak mewujudkan kerumitan dan ketidakpastian dalam jangka pendek. Dalam banyak kes, faktor-faktor luaran menahan perubahan, tetapi bagi Andreas Schleicher, Pengarah Pendidikan dan Kemahiran, dan Penasihat Khas Dasar Pendidikan kepada Setiausaha Agung di Pertubuhan bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan, ''Kejayaan akan pergi kepada seseorang individu dan negara-negara yang pantas untuk menyesuaikan diri, tetapi lambat untuk mengadu dan terbuka untuk berubah.''


Inti kejayaan dalam meningkatkan kualiti pendidikan, bagaimana kita menangani matlamat dan tugas-tugas kita dengan konsisten tidak henti-henti sememangnya melibatkan kesanggupan kita untuk berubah. Saya, secara peribadi percaya bahawa kita mampu untuk mencapai perubahan dan matlamat yang telah kami tetapkan kerana kita mempunyai lebih 7,000 tenaga kerja kuat yang berbakat dan komited untuk mengarah tenaga demi meningkatkan pendidikan untuk generasi muda Negara Brunei Darussalam.


Ada video lain saya ingin berkongsi dengan awda hari ini.


(Video : aspirasi Pelajar)


Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, awda sebagai guru, memainkan peranan yang luar biasa dalam kehidupan kanak-kanak di bawah penjagaan abiskita. Dalam masa sekolah jika guru berpelajaran tinggi dan mengambil minat dalam kerja mereka, barulah kejayaan dapat dipastikan.


Jadi sebagai pendidik, bagaimana mungkin kita secara holistik menyediakan mereka dengan pendidikan yang berkualiti yang mereka perlukan untuk berjaya?


Apa lagi yang boleh kita lakukan untuk memastikan kanak-kanak ini satu hari nanti akan menjadi berpendidikan, berkemahiran tinggi dan dicapai warganegara supaya mereka boleh membantu negara kita meningkatkan kualiti hidup dan memastikan ekonomi kita akan terus hidup ketidakpastian masa depan?


Apakah lagi yang dapat kita berikan kepada mereka supaya mereka boleh melahirkan masa depan sebagaimana yang dihasratkan dalam Wawasan 2035?


Saya tinggalkan awda dengan petikan ini dari Khalil Gibran ''Untuk memahami hati dan fikiran seseorang, jangan dilihat apa yang sudah dicapai, tetapi pada apa yang dia ingin untuk lakukan.''


Akhirnya, saya berharap agar awda semua berjaya dalam perbincangan.


Sekian, Wabillahit Taufik Walhidayah Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel