A+ A A-

JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN LANJUTAN JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN
PENGAMBILAN KURSUS LCCI SESI 2014 KURSUS LCCI LEVEL I, II DAN III

Jabatan pendidikan teknik, kementerian pendidikan melalui Bahagian pendidikan lanjutan memaklumkan kepaca orang awam dewasa, warga Negara dan penduduk tetap yang bekerja di Negara ini bahawa pengambilan kursus LCCI bagi sesi 2104 akan dibukakan.

Syarat-syarat kemasukan ialah:

Bagi level I, tamat tingkatan 5 atau mempunyai fahaman asas dalam subjek Mathematics, English dan Business.

Bagi level II, 3 lulus/Pass Peringkat BGCE O Level dalam subjek yang bersesuaian atau lulus LCCI Level I (subjek yang bersesuaian seperti Mathematics, English, POA, Commerce dan Business).

Bagi Level III, 3 Kepujian /Credit peringkat BGCE O Level dalam subjek yang bersesuaian atau lulus LCCI Level @ (subjek yang berseuaian seperti Mathematics, English, POA, Economics, Accounting dan Business).

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel