A+ A A-

BELIA Brunei perlu untuk berperanan proaktif dan memulakan projek-projek mereka sendiri untuk menjadi warganegara belia aktif menurut Dayangku Hanna Afiqah binti Pg. Hassanal Ali Saifuddien, 19 tahun, seorang beliawanis yang ditemui baru-baru ini setelah menghadiri Global Changemakers Seventh Global Youth Summit di United Kingdom pada bulan lepas.

Menurutnya selepas menghadiri Sidang Kemuncak itu yang mana para belia dari negara- negara lain telah diambil penglibatan masyarakat mereka ke tahap yang seterusnya.

"Salah satu kumpulan fokus dalam kerja-kerja belia yang dibincangkan dengan sepuluh negara termasuk Kanada, Kuwait dan Viet Nam ialah mengenal pasti isu utama belia di negara-negara masing-masing. Di Negara Brunei Darussalam, kita kekurangan projek belia dimulakan. Terdapat penyertaan, ya, tetapi projek-projek yang dimulakan oleh badan-badan kerajaan dan tidak ada projek yang dimulakan oleh para belia seumur saya, yang mahu memulakan projek-projek mereka sendiri," katanya.

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel