A+ A A-

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 16 Januari. - Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman hari ini meneruskan siri lawatannya ke Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah (SMALHB), Kilometer 2, Jalan Tutong.

Lawatan tersebut bertujuan bagi menzahirkan keprihatinan dan sokongan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) atas usaha-usaha Jabatan Pengajian Islam dan pimpinan sekolah Arab terhadap segala persiapan, penilaian, strategi dan sasaran pihak sekolah.

Ketibaan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dan rombongan dialu-alukan oleh Pengetua SMALHB, Hajah Norjainah binti Haji Buntar serta guru-guru dan kakitangan sekolah berkenaan.

Turut menyertai lawatan tersebut ialah Setiausaha Tetap, KHEU, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof dan Pemangku Pengarah Pengajian Islam, Dayang Hajijah binti Haji Moktal.

Yang Berhormat ketika ditemui berkata, lawatan tersebut bertujuan untuk menzahirkan dorongan KHEU terhadap usaha-usaha Jabatan Pengajian Islam dan pimpinan sekolah Arab dalam persiapan, penilaian, strategi dan sasaran sekolah Arab.

Menurut Yang Berhormat, pada masa ini SMALHB mempunyai 650 orang penuntut semuanya dan memilih ke aliran umum adalah dalam sekitar 86 orang.

Hal itu ujar Yang Berhormat, menunjukkan bahawa ibu bapa mempunyai kepercayaan kepada sekolah pendidikan aliran Arab di mana anak-anak mereka mempunyai kesempatan serta mempunyai peluang iaitu pertama mendapat pendidikan ugama, kedua mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran jika anak-anak mereka itu mempunyai kelulusan yang bersesuaian bagi melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat tinggi.

160117 MASRI002 SMALHB

YANG Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama semasa membuat lawatan ke kelas-kelas Pra U1 dan beramah mesra dengan penuntut-penuntut di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah sesi pengajian 1438H/2017M

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan bahawa, persekolahan Arab merupakan salah satu aliran pendidikan mainstream di negara ini yang menyediakan prasarana pendidikan yang seimbang dalam ugama Islam, akademik dan Bahasa Arab.

Yang Berhormat juga menekankan bahawa program-program memperkasa penggunaan Bahasa Arab yang dijalankan di sekolah-sekolah Arab akan dapat mewujudkan suasana berbahasa Arab dan dikembangkan untuk memudahkan lagi pemahaman Bahasa Al-Quran yang telah diusahakan dari segi bacaan, hafalan dan tafsir.

SMALHB juga mengadakan Majlis Pendaftaran Kemasukan Pelajar-Pelajar Baharu Pra-U 1.

Menteri Hal Ehwal Ugama berkesempatan untuk berinteraksi dan memberikan penghargaan kepada pelajar-pelajar baharu Pra-U 1 dan ibu bapa serta penjaga mereka yang memilih untuk melanjutkan pelajaran di SMALHB.

Majlis Pendaftaran tersebut diadakan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar baharu dan ibu bapa serta penjaga mereka tentang pentadbiran, akademik, hal ehwal pelajar dan kokurikulum sekolah.

Ia diselajurkan dengan sesi ta'aruf (pengenalan) agar pelajar-pelajar baru dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah yang baru serta menjalinkan silaturahim sesama warga sekolah.

Seramai 347 pelajar berjaya masuk ke Pra-U 1 di SMALHB tahun ini, iaitu 190 pelajar dalam jurusan Syariah, 88 orang pelajar dalam Jurusan Usuluddin, 21 pelajar dalam Jurusan Lughah Arabiah (Bahasa Arab), 20 pelajar dalam Jurusan Umum 1 dan 28 orang pelajar dalam Jurusan Umum 2.

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel