A+ A A-

Keputusan permohonan HECAS 2016 diumumkan hari ini

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 13 Oktober. - Keputusan permohonan HECAS 2016 (Pusingan Kedua) iaitu secara atas talian (online diumumkan pada 12 Muharram 1438 selepas jam 9.00 pagi di laman sesawang HECAS di http://www.hecas.edu.bn.

Keputusan tersebut adalah bagi pemohon-pemohon yang berjaya untuk mengikuti program-program yang ditawarkan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tempatan, iaitu Universiti Brunei Darussalam.

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel