A+ A A-

irsyad logo

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

PENGGUNAAN minyak gosok atau krim pada anggota badan seperti muka, tangan dan kaki sama ada bertujuan untuk berubat atau berhias adalah perkara yang biasa dilakukan oleh orang Islam.

Isu yang timbul, apabila penggunaan minyak gosok atau krim tersebut dikaitkan dengan ibadat wudhu' dan sembahyang, apakah perkara tersebut boleh menjejaskan kesahihan wudhu' dan sembahyang seseorang?

Syarat wudhu

Salah satu daripada syarat wudhu' ialah berwudhu' dengan menggunakan air yang suci lagi menyucikan yang dikenali dalam istilah fiqh sebagai air mutlaq seperti air laut, air hujan, air sungai, air perigi, air embun, air salji, air mata air dan termasuk juga di dalamnya air yang disalurkan melalui paip ke rumah-rumah.

Berdasarkan syarat tersebut, maka perlu dipastikan bahawa tidak ada pada anggota wudhu' itu benda yang boleh merubah sifat air (rasa, warna dan bau) seperti dakwat yang banyak melekat di jari dan sebagainya.

Jika minyak gosok atau krim yang digunakan pada anggota wudhu' itu boleh merubah sifat air (rasa, warna dan bau), maka wudhu' seseorang itu tidak sah kerana air yang digunakan itu telah berubah sifatnya yang menafikannya sebagai air yang mutlaq.

Antara syarat wudhu' itu lagi ialah tidak ada benda yang menghalang air sampai kepada kulit anggota wudhu' seperti getah yang melekat di tapak tangan.

Jika minyak gosok atau krim yang digunakan pada anggota wudhu' itu boleh menghalang air sampai kepada kulit anggota wudhu', maka wudhu' seseorang itu tidak sah kerana air tidak sampai kepada kulit anggota wudhu'.

Oleh yang demikian, sebelum mengambil wudhu' hendaklah dibersihkan terutama anggota-anggota wudhu' dari sebarang kekotoran yang boleh mengubah sifat air dan dari sebarang benda yang boleh menghalang air sampai kepada kulit anggota wudhu'.

Apatah lagi jika terdapat pada anggota wudhu itu benda najis atau minyak gosok atau krim yang digunakan itu bernajis, maka najis tersebut hendaklah dibersihkan terlebih dahulu sebelum mengambil wudhu' bagi mengelakkan air yang digunakan semasa berwudhu' menjadi air mutanajjis (air yang terkena najis)

Bahkan disunatkan membilas-bilas anggota wudhu' selepas meratakan air ke atas anggota wudhu' semasa mengambil wudhu'.

Syarat Sah Sembahyang

Salah satu daripada syarat sah sembahyang ialah suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat sembahyang.

Jadi untuk mempastikan sembahyang yang dilakukan itu sah, hendaklah dipastikan bahawa badan, pakaian dan tempat orang yang bersembahyang itu suci daripada najis. Jika minyak gosok atau krim yang digunakan itu suci maka sembahyang seseorang itu dihukumkan sah. Manakala jika minyak gosok atau krim yang digunakan itu tidak suci umpamanya mengandungi bahan najis seperti alkohol yang bersumber daripada arak, maka sembahyangnya tidak dihukumkan sah.

Jelaslah bahawa penggunaan minyak gosok atau krim pada anggota badan seperti muka, tangan dan kaki boleh menjejaskan kesahihan wudhu' dan sembahyang seseorang.

Oleh yang demikian, bagi orang yang hendak berwudhu' hendaklah mengambil langkah membersihkan terlebih dahulu anggota-anggota wudhu'nya dari sebarang kekotoran yang boleh mengubah sifat air dan dari sebarang benda yang boleh menghalang air sampai kepada kulit anggota wudhu'. Jika terdapat pada anggota wudhu'nya benda najis atau minyak gosok atau krim yang digunakan itu bernajis, maka najis tersebut hendaklah dibersihkan terlebih dahulu sebelum mengambil wudhu' bagi mengelakkan air yang digunakan semasa berwudhu' menjadi air mutanajjis (air yang terkena najis).

Manakala bagi orang yang hendak menunaikan sembahyang pula hendaklah memastikan bahawa minyak gosok atau krim yang digunakan itu adalah suci.

WALLAHU'ALAM

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel