A+ A A-

irsyad

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

ISLAM menggalakkan para jemaah Sembahyang Fardu Jumaat untuk datang lebih awal ke masjid bagi mengambil tempat duduk masing-masing dan menunggu waktu sembahyang didirikan. Perkara ini disunatkan kepada mereka, kecuali imam dan orang uzur yang sukar baginya datang awal ke masjid.

Waktu yang dituntut untuk datang awal ke masjid itu bermula di awal siang, iaitu terbit fajar shadiq sebagaimana waktu bermula mandi sunat Sembahyang Fardu Jumaat. Orang yang datang awal ke masjid akan dicatat oleh malaikat dan mendapat ganjaran pahala yang besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

Maksudnya : ''Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat (seperti) mandi junub kemudian dia pergi (awal pagi untuk mengerjakan Sembahyang Fardu Jumaat) nescaya ganjarannya sama seperti bersedekah seekor unta; dan sesiapa yang pergi pada waktu yang kedua nescaya ganjarannya sama seperti bersedekah seekor lembu; dan sesiapal yang pergi pada waktu yang ketiga nescaya ganjarannya sama seperti bersedekah seekor kibasy yang bertanduk; dan sesiapa yang pergi pada waktu yang keempat nescaya ganjarannya sama seperti bersedekah seekor ayam; dan sesiapa yang pergi pada waktu yang kelima nescaya ganjarannya sama seperti bersedekah sebiji telur. Apabila imam keluar (menaiki mimbar) maka malaikat hadir untuk mendengar zikir (khutbah).'' (Hadits riwayat Muslim)

Hadis ini jelas menunjukkan galakan supaya datang awal ke masjid untuk mengerjakan Sembahyang Fardu Jumaat dan menjelaskan kelebihan-kelebihan yang diperolehi mengikut peringkat waktu ia datang dan hadir ke masjid dari sebesar ganjarannya sama seperti bersedekah seekor unta sehingga ganjarannya hanya bersedekah sebiji telur.

Alangkah ruginya sesiapa yang datang lewat ke masjid, apatah lagi jika dia datang sewaktu imam menaiki mimbar, kerana malaikat tidak lagi mencatat kehadiran mereka yang datang lewat dan terlepas peluang mereka untuk meraih ganjaran pahala datang awal ke masjid.

Terdapat sebilangan orang yang bukan setakat lewat datang ke masjid bahkan mereka juga hanya sempat masbuq dalam berjemaah Sembahyang Fardu Jumaat. Persoalannya apakah kedudukan Sembahyang Fardu Jumaat bagi makmum yang masbuq ini?

Makmum yang masbuq dalam Sembahyang Fardu Jumaat

Masbuq ialah makmum yang tidak sempat bersama imam dengan masa yang cukup untuk membaca Surah Al-Fatihah dengan kadar bacaan yang sederhana cepat. Adapun muafiq pula ialah makmum yang sempat bersama imam dengan masa yang cukup untuk membaca Surah Al-Fatihah dengan kadar bacaan yang sederhana cepat.

Kedudukan Sembahyang Fardu Jumaat bagi makmum yang masbuq sama ada dia dikira mendapati Sembahyang Fardu Jumaat atau sebaliknya, dilihat pada tiga keadaan berikut :

(1) Sempat rukuk dengan thuma'ninah bersama imam pada rakaat pertama

Makmum yang masbuq, jika dia sempat melakukan rukuk dengan thuma'ninah bersama imam pada rakaat pertama sehingga selesai memberi salam, maka dikira Sembahyang Fardu Jumaatnya dan makmum itu tidak perlu lagi bangkit semula setelah imam selesai memberi salam untuk mengganti rakaat yang pertama itu. Ini kerana dia dikira menyempati rakaat pertama bersama imam.

(2) Tidak sempat rukuk dengan thuma'ninah bersama imam pada rakaat pertama

Makmum yang masbuq, jika dia tidak sempat melakukan rukuk dengan thuma'ninah bersama imam pada rakaat pertama namun dia sempat bersama imam pada rakaat kedua, maka tidak dikira dia menyempati rakaat pertama bersama imam. Oleh itu, hendaklah dia bangkit semula setelah imam selesai memberi salam bagi mengganti rakaat pertama yang tidak dikira itu.

Walau bagaimanapun, Sembahyang Fardu Jumaat bagi makmum tersebut adalah dikira kerana dia sempat bersama imam satu rakaat terakhir itu, akan tetapi tidak mendapat pahala yang sempurna. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

Maksudnya : ''Sesiapa yang mendapati satu rakaat daripada Sembahyang Jumaat maka dia mendapati sembahyang itu.'' (Hadits riwayat al-Hakim)

Hadits yang lain lagi, diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

Maksudnya : ''Sesiapa yang mendapati satu rakaat daripada Sembahyang Jumaat maka hendaklah dia menambah satu rakaat yang lain lagi.'' (Hadits riwayat al-Hakim)

Sungguhpun makmum itu sempat bersama imam satu rakaat dan dikira Sembahyang Fardu Jumaatnya namun dengan syarat bilangan 40 orang jemaah hendaklah berkekalan sehingga sempurna satu rakaat makmum yang masbuq itu.

(3)Tidak sempat rukuk dengan thuma'ninah bersama imam pada rakaat kedua

Makmum yang masbuq, jika dia tidak sempat bersama imam pada rakaat pertama malah dia juga tidak sempat rukuk dengan thuma'ninah bersama imam pada rakaat kedua, maka tidak dikira dia memperolehi Sembahyang Fardu Jumaat itu kerana dia tidak sempat walau satu rakaat pun bersama imam. Maka hendaklah dia bangkit semula setelah imam selesai memberi salam dengan melakukan Sembahyang Fardu Zuhur sebanyak empat rakaat.

Menurut pendapat yang ashah, makmum yang tidak sempat rukuk dengan thuma'ninah bersama imam pada rakaat kedua itu, wajib dia berniat Sembahyang Fardu Jumaat ketika mengikut imam dan tidak perlu dia berniat Sembahyang Fardu Zuhur apabila dia bangkit setelah imam selesai memberi salam.

Sebagai contoh :
Imam mula melakukan sujud pertama pada rakaat kedua sedang makmum baru hendak mula sembahyang. Dalam keadaan ini hendaklah makmum mengangkat takbiratulihram berserta niat Sembahyang Fardu Jumaat dengan mengikut imam. Setelah itu dia terus mengangkat takbir lagi untuk melakukan sujud pertama bersama imam. Kemudian makmum bangkit semula setelah imam selesai memberi salam untuk menyempurnakan Sembahyang Fardu Zuhur sebanyak empat rakaat tanpa berniat semula.

Demikian beberapa penjelasan mengenai hukum orang yang masbuq ketika mengerjakan Sembahyang Fardu Jumaat yang perlu diketahui. Amat rugi orang-orang yang datang lewat ke masjid pada hari Jumaat kerana tidak memperolehi ganjaran pahala orang-orang yang datang awal ke masjid, malah lebih rugi lagi apabila tergolong orang-orang yang tidak dikira Sembahyang Fardu Jumaatnya.

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel